Samarbete med skolor

Ett av de viktiga målen för den ideella föreningen bakom Höganäs Summer Book Festival är att genom samarbete med skolor och bibliotek främja bokläsande hos barn och ungdomar.

Målet är fortsatt att i framtiden samarbeta med bibliotek, grund- och gymnasieskolor.