Vi följer konsumentköplagen (SFS 1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), http://www.konsumentverket.se/.

Du är alltid välkommen att höra av dig med kommentarer, synpunkter, idéer eller önskemål. Föreningen Höganäs Bokfestival organisationsnummer: 802513-4209