Samarbete med skolor

Ett av de viktiga målen för den ideella föreningen bakom Höganäs Summer Book Festival är att genom samarbete med skolor och bibliotek främja bokläsande hos barn och ungdomar.

Målet är att i framtiden samarbeta med grund- och gymnasieskolor bland annat med workshops med spoken word-poeterna Niklas Mesaros och EliSophie Andrée.

Foto: Kalle Jansson

Foto: Kalle Jansson