Peder Lamm – om jakt på folk och herrskaps vis

17. september 2021  –

PEDER LAMM, född 1970, är konsthistoriker, värderingsman, designer, föreläsare, redaktör och tv-personlighet. Lamm är ledamot av Skånska Akademien sedan januari 2013, stol nummer 4. Efter ett trettiotal år i auktions- och antikbranschen reser han runt och föreläser om antikviteter och kulturhistoria.

Han har tidigare kommit ut med boken  De dolda skatterna. I nya boken Jägare och redskap beskriver Peder Lamm, Ralf Turander, fotograf, och Göran Dyhlén, formgivare, jaktens utveckling och förutsättningarna för jakt idag.

— I enbart ett ögonblick av vår långa historia här på jorden har jakt varit en fritidssysselsättning. I de tusentals och åter tusentals år som föregick jordbruket, hjulet, krutet och smartphonen var det i stället en direkt förutsättning för vår arts fortlevnad. Den här boken visar både den folkliga jakten med dess fällor och snaror, dess armborst och sälbössor – den jakt som ofta kallas allmogejakt, men också en bild av herrskapsjaktens lyx i form av importerade hjullåsgevär, gulddekorerade hirschfängare och konstverk med jaktmotiv, berättar Peder Lamm om boken.

Under festivalen samtalar Peder Lamm med Karsten Thurfjell, kulturjournalist på Sveriges Radio, om boken.