Lennart Rasmusson – skildrar de danska judarnas flykt över Sundet

17. september 2021  –

LENNART RASMUSSON, född 1946, är pensionerad flygvapenpilot och son till Gunnar Nilsson, legendarisk tullchef i Höganäs.

2019 debuterade han som författare med boken Livlinan – de danska judarnas flykt i oktober 1943, de illegala vapentransporterna över Sundet samt mordet på Jane Horney. Boken bygger till stora delar på tidigare okänt källmaterial.

I Livlinan skildrar Lennart Rasmusson den organisation i Höganäs som tog emot de danska flyktingarna när den tyska ockupationsmakten den 1 oktober 1943 inleddes en landsomfattande aktion mot Danmarks judiska befolkning. Av landets 8000 judar räddades 7000 till Sverige. Fiskesamhället Gilleleje blev en symbol för flyktingtrafiken över Öresund.

Lennart Rasmusson beskriver ingående de illegala båtförbindelserna som danska motståndsmän – i nära samarbete med svensk säkerhetstjänst – byggde upp i svenska hamnar och skildrar den organisation och de vapentransporter som i krigets slutskede försåg motståndsrörelsen med vapen och där Höganäs var den stora exporthamnen.
Boken ger även en detaljerad redogörelse för Jane Horneys öde.

Foto: Tove Scherman