Daniel Hermansson

26. augusti 2023  –

I Daniel Hermanssons debut De kom, de såg, de segrade berättas om vad antikens fältherrar lär oss om makten och människan. Här möter läsaren legendariska fältherrar som Alexander, Hannibal, Scipio och Caesar.

Daniel Hermansson lyfter fram deras geni och galenskap, storhet och grymhet, mänsklighet och mystik. Boken är ett brandtal för allt som kommer att gå förlorat om vi inte bryr oss om antikens hårdvunna lärdomar. I en tid präglad av historielöshet, med despoter som utmanar demokratin, har behovet av en andra renässans sällan varit större.

Daniel Hermansson är den tidigare gymnasieläraren som blivit en av landets mest folkkära folkbildare genom Historiepodden. Han kommenterar ofta historiska händelser i media och är en flitigt anlitad expert i såväl SVT som TV4.

Daniel Hermansson samtalar med Görrel Espelund, journalist och författare.

Foto: Peter Cederling