Christina Jutterström

25. augusti 2023  –

Christina Jutterströms bok Kvinnorna runt sjön Björken är en hyllning till kvinnor och bildning. Björken är en liten sjö som ligger i Sörmland och runt den bor några kvinnor som sedan 80-talet träffats i bokcirkeln Cirkeln. Christina Jutterström som ingår i Cirkeln berättar i boken om dessa kvinnors fantastiska, häpnadsväckande och gripande historier och deras törst efter bildning, samt sätter in detta i en vidare kontext som handlar om betydelsen av studiecirklar.

Christina Jutterström har på en rad poster varit den första kvinnliga chefen, exempelvis chefredaktör och ansvarig utgivare för DN 1982–95 och Expressen 1995–96. Hon har också innehaft en gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet 1997–98 och varit verkställande direktör på Sveriges Television 2001–2006.

Christina Jutterström har även skrivit boken Fri television? (2008) om public services historia samt memoarboken Uppfostrad av män (2010).

Foto: Lotta Härdelin