Åsa Moberg och Anna Fredriksson om sin bok – De omöjliga

17. september 2021  –

I sin tjugotredje bok, ville Åsa Moberg återvända till ett svårt ämne: psykiatrin. Hon trodde sig inte om att klara tyngden ensam. Boken De omöjliga skrev hon tillsammans med frilansjournalisten Anna Fredriksson, socionom och redaktör för tidskriften SocialPolitik och Memento.

Boken handlar om vad som hände efter psykiatrireformen 1995? Hur har det gått för patienterna? Och hur går det för unga som blir patienter i dag?

– Ja det finns människor som vården ger upp. Det kan tyckas förvånande att en stor del av dem är unga kvinnor med självskadebeteende. Det är de som oftast spänns fast i bälte. Fortfarande kan de riskera att hamna bland dömda på rättspsyk, säger Anna Fredriksson.

– Visst finns det bra psykiatri. Det ska vi också skriva, och tala om. Men vi har båda levt i ”anhörigvrede”, det sociala nätverkets vanmakt över missriktade insatser och maktutövning. Och en oändlig sorg över att inte bli hörd, säger Åsa Moberg.

Hör Åsa Moberg och Anna Fredriksson samtala om sin viktiga bok De omöjliga tillsammans med Ewa Fröling. Den 17 september i Blå Hallen.

Foto: Olivia Borg