Samarbete med skolor

Ett av de viktiga målen för den ideella föreningen bakom Höganäs Summer Book Festival är att genom samarbete med skolor och bibliotek främja bokläsande hos barn och ungdomar.

Hösten 2020 inleds detta genom ett samarbete med Kullagymnasiet. Den första veckan i november kommer spoken word-poeten och författaren Niklas Mesaros att besöka tio klasser på Kullagymnasiet och hålla workshops i poesi.

Läs mer om Niklas Mesaros här.

Foto: Kalle Jansson

Foto: Kalle Jansson