Hälsa och säkerhet

Vi är måna om publikens, alla medverkandes, medarbetarnas och volontärernas säkerhet och hälsa. Höganäs Summer Book Festival följer givetvis Folkhälsomyndigheten och regeringens beslut och rekommendationer.

Vi har placerat våra tre scener på långt avstånd från varandra och har sett till att det är lätt att passera in och ut efter författarsamtalen så det inte blir för mycket folk på en liten yta.

I år tar vi extra hänsyn för att undvika trängsel. Därför har vi begränsat antal platser vid varje scen så att alla ska känna sig trygga och kunna hålla avstånd. Antalet biljetter är begränsat.

Vi har handsprit tillgänglig för publik, medarbetare, volontärer och artister.

Vi uppmanar alla som känner minsta symptom att stanna hemma.