Nils-Olof Olsson – Sverige genom konstnärens öga

18. september 2021  –

NILS-OLOF OLSSON är född 1942 och har gått arkitektutbildningen vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt skulpturutbildningen vid Konstfack i Stockholm. Han har varit verksam som arkitekt i Stockholm under 30 år. Nils-Olof Olsson har skrivit en serie böcker med konstnärers bilder av landskap, samhällen och städer kombinerat med översiktlig historisk idéhistorik och konsthistoriska texter som sammanhållande bakgrund. Böckerna ger en unik bild av vårt land genom konstbilder tillsammans med historiska texter.

Nils-Olof Olsson har tidigare gett ut Stockholm: fem sekler genom konstnärens öga, Skåne genom konstnärens öga och Västkusten genom konstnärens öga.

Serien avslutas nu med den fjärde och sammanfattande boken Sverige genom konstnärens öga. Boken innehåller en översiktlig svensk historia, idéhistoria och konsthistoria som illustreras med målningar, teckningar, grafik och annat bildmaterial där motiven hämtats från landskap, samhällen och städer. De historiska avsnitten beskriver i vilket samhälle som konstnärerna lever och skapar sina verk och de idéhistoriska under vilka förhärskande åskådningar som konstverken blir till. De konsthistoriska texterna beskriver konststilarna och redogör för hur de uppstår och utvecklas influerade av internationella strömningar liksom av lokala förhållanden, där de olika epokernas mest betydelsefulla konstnärer presenteras.

Under festivalen berättar Nils-Olof Olsson om sin senaste bok.

Foto: Privat